ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 : วันซ้อมย่อย
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 : วันซ้อมใหญ่