Ratchathani University

หากมีปัญหาข้อสงสัย หรือคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลผิด
ติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งปัญหา !

Update ข้อมูลบัณฑิต
(ล่าสุดวันที่ 11 พฤษจิกายน 2563)

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118
คำอธิบาย : วิธีตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118