Ratchathani University

Registration

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ลงทะเบียนบัณฑิต

หากมีปัญหาคำนำหน้าผิด ให้บัณฑิตใช้เมนู ติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับทาง email

Update ข้อมูลรหัสบัณฑิต รอบที่ 3 (นำเข้าข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาช่วงเดือนพฤษจิกายน)

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118
คำอธิบาย : วิธีตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118