รายละเอียด

คำอธิบาย : วิธีตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กรอก รหัสนักศึกษา และ เลขประจำตัวประชาชน ในช่องที่กำหนด

2. คลิกปุ่ม ตรวจสอบ : สถานะการสำเร็จการศึกษา

3. แสดงข้อมูลของบัณฑิต (ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล หลักสูตร)หากมีข้อมูลผิดพลาด ติดต่อฝ่ายทะเบียนฯ

4. หากไม่แสดงข้อมูลของบัณฑิต สังเกตข้อความเตือนในกรณีต่าง ๆ และติดต่อฝ่ายทะเบียนฯ

คลิก เพื่อตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ลงทะเบียนบัณฑิต 


หากมีปัญหาข้อสงสัย หรือคำนำหน้า ชื่อ-นามสกุลผิด
ติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งปัญหา !
ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118

 

 Update ข้อมูล (ล่าสุดวันที่ 11 พฤษจิกายน 2563)

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม


ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 เข้าตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร ... (ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 พฤษจิกายน 2563 เวลา 23:54 น.)


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล