รายละเอียด

คำแนะนำ การแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร

เพื่อให้การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชธานี กำหนดเครื่องแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งชายและหญิงในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ไว้ดังนี้

  • ระดับบัณฑิตศึกษา ...
  • ระดับปริญญาบัณฑิต ...
  • ระดับประกาศนียบัตร ...
  • สำหรับข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องแบบ    ปกติขาวให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก

 

Download PDF File

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม


การแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล