รายละเอียด

มหาวิทยาลัยราชธานี
กำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันฝึกซ้อมและวันประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


๑.    กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

  • วันซ้อมย่อย  วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
  • วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒  
  • วันพิธีประสาทปริญญาบัตร   วันเสาร์ที่ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไฟล์ PDF)

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • Save File กำหนดการฝึกซ้อม...

 

Download File PDF 2020

มหาวิทยาลัยราชธานี,กำหนดการฝึกซ้อม,ระเบียบการแต่งกาย,พิธีประสาทปริญญาบัตร
2020-11-08 13:30:30

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม


ซ้อมย่อย วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม, ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม, วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ...


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล