ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ศึกษาและทำความเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ อย่างละเอียดด้วยนะคะ


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

คำแนะนำเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 นี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ข้อปฏิบัติการเข้ารับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร คำกล่าวปฏิญญา และข้อควรระวังในการปฏิบัติอื่น ๆ 

จึงขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ศึกษาและทำความเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ อย่างละเอียดด้วยนะคะsmiley

สามารถ download คำแนะนำฯ ได้ที่ 

https://drive.google.com/open?id=1E265WEY72cLjK9wznG9btigL5ZTU3vKe

หรือ 

 

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม