ประกาศถึงบัณฑิตทุกท่าน ให้ดำเนินการ ตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต / ระบุความประสงค์เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร / กรอกภาวะการมีงานทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ สกอ.


ไม่ได้ระบุ กลุ่มหรือพื้นที่แสดงผล

รายละเอียด

ขั้นตอนที่  1
ประกาศถึงบัณฑิตทุกท่าน ให้ดำเนินการ ตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต

คลิกเพื่อ : ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ลงทะเบียนบัณฑิต 

"ระบุความประสงค์เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร"

 

ขั้นตอนที่  2  หรือ ขั้นตอนที่  3

การเข้ากรอกแบบสอบถาม:

คลิกเพื่อ: กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำตาม ตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ สกอ. 

  • ให้บัณฑิต กรอกรหัสประชาชนในช่องผู้ใช้งาน
  • และรหัสนักศึกษาในช่องรหัสผ่าน ดังภาพต่อไปนี้

                       

 

ขั้นตอนที่  3

รับแบบสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ในรูปแบบเอกสารตามที่ทางคณะฯ ได้กำหนดและนัดหมาย

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ประกาศ :  @RTUFanpage / มหาวิทยาลัยราชธานี

ติดต่อสอบถามข้อมูล : ผ่านทาง https://web.facebook.com/RTUFanpage/

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร , บัณฑิต , มหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยราชธานี
2019-11-04 03:07:26

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม