Ratchathani University

กำหนดการและกิจกรรม

จำนวน : 5 หัวข้อ
2020-12-19 12:46:28 VIEW

พิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
Read more
2020-12-07 12:37:40 VIEW

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562
Read more
2020-11-13 04:33:27 VIEW

ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 เข้าตรวจสอบสำเร็จการศึกษาและยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร ... (ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 พฤษจิกายน 2563 เวลา 23:54 น.)
Read more
2020-11-08 13:47:37 VIEW

การแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร
Read more
2020-11-08 13:25:36 VIEW

ซ้อมย่อย วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม, ซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม, วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ...
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Document Download

จำนวน : 0 แฟ้ม