Ratchathani University

กำหนดการและกิจกรรม

จำนวน : 3 หัวข้อ
2019-12-27 01:42:42 VIEW

ดูย้อนหลังภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
Read more
2019-11-30 22:35:05 VIEW

ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ศึกษาและทำความเข้าใจคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีประสาทปริญญาบัตรฯ อย่างละเอียดด้วยนะคะ
Read more
2019-11-01 02:55:57 VIEW

ประกาศถึงบัณฑิตทุกท่าน ให้ดำเนินการ ตรวจสอบสำเร็จการศึกษาของบัณฑิต / ระบุความประสงค์เพื่อเข้ารับปริญญาบัตร / กรอกภาวะการมีงานทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ สกอ.
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง

อัลบั้มภาพกิจกรรม

Document Download

จำนวน : 0 แฟ้ม